SELLpodden Podcast Artwork Image

SELLpodden

Senter for livslang læring

Aktuelle podkaster fra Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. SELL-LUP ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner. SELL-HHS ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap utvikler og leverer kurs/ studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder. Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn for tilbudene vi utvikler. For mer informasjon se: sell.no

Recent Episodes