SELLpodden

#88 De tre tverrfaglige temaene - muligheter og utfordringer

January 02, 2024 Senter for livslang læring Season 1 Episode 88
#88 De tre tverrfaglige temaene - muligheter og utfordringer
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#88 De tre tverrfaglige temaene - muligheter og utfordringer
Jan 02, 2024 Season 1 Episode 88
Senter for livslang læring

Hvordan kan arbeidet med de tre tverrfaglige temaene foregå? De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet.

I denne episoden møter du Kari Kolbjørnsen Bjerke, Ingrid Jacobsen og Kathinka Blichfeldt som reflekterer over praksiserfaringer som veiledere i felt etter innføringen av LK20. Vi ser tilbake på intensjonen med temaene, og peker på noen muligheter og utfordringer. 

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023

Flere episoder av Sellpodden tar opp tematikken: 

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvordan kan arbeidet med de tre tverrfaglige temaene foregå? De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet.

I denne episoden møter du Kari Kolbjørnsen Bjerke, Ingrid Jacobsen og Kathinka Blichfeldt som reflekterer over praksiserfaringer som veiledere i felt etter innføringen av LK20. Vi ser tilbake på intensjonen med temaene, og peker på noen muligheter og utfordringer. 

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023

Flere episoder av Sellpodden tar opp tematikken: 

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.