SELLpodden

#23 Tverrfaglig samarbeid på vgs - del 1 av 2

February 12, 2021 Season 1 Episode 23
#23 Tverrfaglig samarbeid på vgs - del 1 av 2
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#23 Tverrfaglig samarbeid på vgs - del 1 av 2
Feb 12, 2021 Season 1 Episode 23
Tverrfaglighet, tverrfaglige temaer, flerfaglig samarbeid: Hvilke muligheter for tverrfaglig samarbeid finnes i videregående skole?  På Roald Amundsen vgs er kanskje fellesfaglig mest dekkende? 

I denne episoden møter du Ludvig Mortensvik Kristoffersen, Hanne Gabrielsen Eide og Jostein Vae ved Roald Amundsen vgs. i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring.  Ludvig, Hanne og Jostein forteller om organisering av tverrfaglig samarbeid på vg1 studieforberedende, gjennom temaperioder knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Vi får også høre deres tanker om elev- og lærerrollen i et fellesfaglig og utforskende samarbeid.

Episoden ble spilt inn i desember 2020.  Andre del av episoden kommer i juni.

Show Notes
Tverrfaglighet, tverrfaglige temaer, flerfaglig samarbeid: Hvilke muligheter for tverrfaglig samarbeid finnes i videregående skole?  På Roald Amundsen vgs er kanskje fellesfaglig mest dekkende? 

I denne episoden møter du Ludvig Mortensvik Kristoffersen, Hanne Gabrielsen Eide og Jostein Vae ved Roald Amundsen vgs. i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring.  Ludvig, Hanne og Jostein forteller om organisering av tverrfaglig samarbeid på vg1 studieforberedende, gjennom temaperioder knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Vi får også høre deres tanker om elev- og lærerrollen i et fellesfaglig og utforskende samarbeid.

Episoden ble spilt inn i desember 2020.  Andre del av episoden kommer i juni.