SELLpodden

#2 Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen

January 17, 2020 Senter for livslang læring Season 1 Episode 2
#2 Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#2 Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen
Jan 17, 2020 Season 1 Episode 2
Senter for livslang læring

I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har en samtale med Judit Klein. De har begge vært bidragsytere i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og snakker hvilken forståelse av temaet bærekraftig utvikling som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.

Du finner også denne episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye lærplaner, modul 4.

Show Notes

I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har en samtale med Judit Klein. De har begge vært bidragsytere i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og snakker hvilken forståelse av temaet bærekraftig utvikling som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.

Du finner også denne episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye lærplaner, modul 4.