SELLpodden

#1 Folkehelse og livsmestring i fagfornyelsen

January 10, 2020 Senter for livslang læring Season 1 Episode 1
#1 Folkehelse og livsmestring i fagfornyelsen
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#1 Folkehelse og livsmestring i fagfornyelsen
Jan 10, 2020 Season 1 Episode 1
Senter for livslang læring

I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og her møter du henne i samtale med psykolog Egil Nygård. De snakker hvilken forståelse av temaene folkehelse og livsmestring som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.

Du finner også denne episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye lærplaner, modul 4.

Show Notes

I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og her møter du henne i samtale med psykolog Egil Nygård. De snakker hvilken forståelse av temaene folkehelse og livsmestring som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.

Du finner også denne episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye lærplaner, modul 4.