SELLpodden Podcast Artwork Image

SELLpodden

Senter for livslang læring

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.
Episodes
#98 Ledelse som praksis June 24, 2024
Episode artwork
#97 Erfaringer med kompetanseløftetJune 17, 2024
Episode artwork
#96 Muligheter og handlingsrom i LK20 (3 av 3)June 13, 2024
Episode artwork
#95 Muligheter og handlingsrom i LK20 - elevene og læreplanen (2 av 3)June 12, 2024
Episode artwork
#94 Muligheter og handlingsrom i LK20 (1 av 3)May 31, 2024
Episode artwork
#93 Uro som en positivt drivkraft i overgangen mellom barnehage og skole April 29, 2024
Episode artwork
#92 Muntlighet i historiefaget April 22, 2024
Episode artwork
#91 "Mor på prøve" Minoritetsmødres opplevelser av samarbeid med barnehagen April 16, 2024
Episode artwork
#90 Veiledningssløyfer i barnehagenJanuary 22, 2024
Episode artwork
#89 Elevperspektiver på utviklingssamtalerJanuary 08, 2024
Episode artwork
#88 De tre tverrfaglige temaene - muligheter og utfordringer January 02, 2024
Episode artwork
#87 Engasjerende og motiverende undervisningNovember 20, 2023
Episode artwork
#86 Inkluderende pedagogiske støttesystem i skolenNovember 12, 2023
Episode artwork
#85 Vurdering på ungdomstrinn og i videregående skoleNovember 05, 2023
Episode artwork
#84 Ufrivillig skolefravær - hvordan utnytte elevens interesser for å skape mestring? October 29, 2023
Episode artwork
#83 Tenkende klasserom i matematikkopplæringenOctober 24, 2023
Episode artwork
#82 Å skape laget gjennom fagetOctober 16, 2023
Episode artwork
#81 LK20 og det eksemplariske prinsippOctober 10, 2023
Episode artwork
#80 Medvirkning i skolenOctober 05, 2023
Episode artwork
# 79 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 3September 29, 2023
Episode artwork
#78 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 2September 28, 2023
Episode artwork
#77 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 1September 17, 2023
Episode artwork
#76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet!September 05, 2023
Episode artwork
#75 Hva kjennetegner god skoleledelse?August 28, 2023
Episode artwork
#74 Refleksjoner rundt medvirkning i et lederperspektivAugust 16, 2023
Episode artwork