SELLpodden

#91 "Mor på prøve" Minoritetsmødres opplevelser av samarbeid med barnehagen

April 16, 2024
#91 "Mor på prøve" Minoritetsmødres opplevelser av samarbeid med barnehagen
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#91 "Mor på prøve" Minoritetsmødres opplevelser av samarbeid med barnehagen
Apr 16, 2024

Hvordan kan ansatte i barnehager arbeide for å fremme en mer inkluderende praksis? Og hvordan påvirker maktforhold og kulturell kapital samarbeiedet mellom barnehagen og minoritetsforeldre? Disse spørsmålene og flere knyttet til foreldresamarbeid mellom barnehagen og minoritetsforeldre belyses i denne episoden av Sellpodden.

Du møter stipendiat Usma Ahmed og førsteamanuensis Cecilie Thun fra OsloMet i samtale med Alona Laski.  Temaer som inkludering og ekskludering blir belyst. samt hvordan det å tematisere religion kan bli mindre av en «risky business».

Litteratur som nevnes i epsioden og andre aktuelle podkaster: 

  • Ahmed, Usma: «Mor på prøve»: En kvalitativ studie basert på seks minoritetsmødres opplevelser av inkludering i det norske barnehagefellesskapet (oslomet.no)        
  • Thun, Cecilie, Onsrud, Line Marie & Sund, Kristin Amine (2023). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen i Johannessen, Charlotte & Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 201-226. Fagbokforlaget.
  • Sellpodden, episode 67, Foreldresamarbeid og mangfold 

Podkasten er produsert av Oslo Met og Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvordan kan ansatte i barnehager arbeide for å fremme en mer inkluderende praksis? Og hvordan påvirker maktforhold og kulturell kapital samarbeiedet mellom barnehagen og minoritetsforeldre? Disse spørsmålene og flere knyttet til foreldresamarbeid mellom barnehagen og minoritetsforeldre belyses i denne episoden av Sellpodden.

Du møter stipendiat Usma Ahmed og førsteamanuensis Cecilie Thun fra OsloMet i samtale med Alona Laski.  Temaer som inkludering og ekskludering blir belyst. samt hvordan det å tematisere religion kan bli mindre av en «risky business».

Litteratur som nevnes i epsioden og andre aktuelle podkaster: 

  • Ahmed, Usma: «Mor på prøve»: En kvalitativ studie basert på seks minoritetsmødres opplevelser av inkludering i det norske barnehagefellesskapet (oslomet.no)        
  • Thun, Cecilie, Onsrud, Line Marie & Sund, Kristin Amine (2023). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen i Johannessen, Charlotte & Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 201-226. Fagbokforlaget.
  • Sellpodden, episode 67, Foreldresamarbeid og mangfold 

Podkasten er produsert av Oslo Met og Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.