SELLpodden

#67 Foreldresamarbeid og mangfold

February 13, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 66
#67 Foreldresamarbeid og mangfold
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#67 Foreldresamarbeid og mangfold
Feb 13, 2023 Season 1 Episode 66
Senter for livslang læring

Hvordan kan barnehageleders rolle bidra til et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og i personalet? Temaet i denne episoden er barnehageleders rolleutøvelse og mangfoldskonstruksjoner i foreldresamarbeid.

Du møter Alona Laski i samtale med førsteamanuensis Hilde Hjertager Lund om hennes doktorgrad: "Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager." Lund advarer mot ubevisste praksiser som at minoriteter forventes å tilpasse seg det norske samfunnet, «bli norske». Med økt kulturelt mangfold i samfunnet, øker også faren for strukturell diskriminering og utenforskap. Barnehagens ledelse er avgjørende for faglig kunnskapsutvikling når det gjelder utøvelse av mangfoldsledelse. 

I podkasten vil du blant annet få innspill til hvordan du gjennom bevisstgjøring av egen profesjonspraksis kan bli en refleksjonsleder i et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og personalet.

Artikler av Hilde Hjertager Lund: 

Show Notes

Hvordan kan barnehageleders rolle bidra til et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og i personalet? Temaet i denne episoden er barnehageleders rolleutøvelse og mangfoldskonstruksjoner i foreldresamarbeid.

Du møter Alona Laski i samtale med førsteamanuensis Hilde Hjertager Lund om hennes doktorgrad: "Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager." Lund advarer mot ubevisste praksiser som at minoriteter forventes å tilpasse seg det norske samfunnet, «bli norske». Med økt kulturelt mangfold i samfunnet, øker også faren for strukturell diskriminering og utenforskap. Barnehagens ledelse er avgjørende for faglig kunnskapsutvikling når det gjelder utøvelse av mangfoldsledelse. 

I podkasten vil du blant annet få innspill til hvordan du gjennom bevisstgjøring av egen profesjonspraksis kan bli en refleksjonsleder i et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og personalet.

Artikler av Hilde Hjertager Lund: