SELLpodden

#49 Aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen - pedagogisk ledelse i praksis

January 10, 2022 Senter for livslang læring Season 1 Episode 49
#49 Aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen - pedagogisk ledelse i praksis
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#49 Aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen - pedagogisk ledelse i praksis
Jan 10, 2022 Season 1 Episode 49
Senter for livslang læring

Aksjonslæring er praksisnært. Pedagogiske ledere og styrere fordyper seg i og reflekterer over egen praksis sammen med personalet, for å avgrense områder man ønsker å undersøke. En egnet arbeidsmåte i aksjonslæring er pedagogisk dokumentasjon. 

I denne podkasten med Kari Lerbak, Elise Tornes og Alona Krieken Laski utdyper deltakerne hvordan aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon kan være ledd i å realisere en lærende organisasjon.

Deltakerne arbeider ved barnehagelærerutdanningene ved HINN og OsloMet.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Aksjonslæring er praksisnært. Pedagogiske ledere og styrere fordyper seg i og reflekterer over egen praksis sammen med personalet, for å avgrense områder man ønsker å undersøke. En egnet arbeidsmåte i aksjonslæring er pedagogisk dokumentasjon. 

I denne podkasten med Kari Lerbak, Elise Tornes og Alona Krieken Laski utdyper deltakerne hvordan aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon kan være ledd i å realisere en lærende organisasjon.

Deltakerne arbeider ved barnehagelærerutdanningene ved HINN og OsloMet.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.