SELLpodden

#44 En skole uten anmerkninger

November 15, 2021 Senter for livslang læring
SELLpodden
#44 En skole uten anmerkninger
Show Notes

I Norge får alle elever karakterer i orden og adferd, og ofte brukes anmerkninger som sanksjon og dokumentasjon. Trenger det egentlig å være slik?

Eilert Sund videregående skole har gått bort fra å bruke anmerkninger som virkemiddel underveis i skoleåret. I denne episoden presenterer rektor Espen Berglund skolens tanker rundt dette og hvilke erfaringer de har gjort seg hittil. 

Forsker Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger bidrar med resultater fra en studie rundt nettopp dette. Kjell Evensen fra Senter for livslang læring leder samtalen.

Les mer om forskningsarbeidet her: Orden og atferd i videregående skole: – er karakterer hensiktsmessige? - Nr 02 - 2021 - Norsk pedagogisk tidsskrift - Idunn 

 Mer om arbeidet til Eilert Sundt videregående skole på deres hjemmeside:
12. august 2021: Orden og atferd – og bruk av anmerkninger - Eilert Sundt videregående skole  

 Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.