SELLpodden

#43 Tverrfaglige tema Otta skole

November 08, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 43
SELLpodden
#43 Tverrfaglige tema Otta skole
Show Notes

LK20 gir lærere et stort handlingsrom for å utvikle elevenes kompetanse. Samtidig forventes det at vi tar på alvor elevenes motivasjon, opplevelse av mestring og relevans.

I denne episoden møter vi igjen lærerne Ann Toril Mohn og Mona Olsen Bakke fra Otta skole i samtale med Kjell Evensen og Berit Dahl. Lærerne forteller om hvordan et tema i matematikk utviklet seg gjennom elevmedvirkning, og hvordan elevenes motivasjon påvirket veien arbeidet tok. Fra et avgrenset tema rundt geometri utviklet elevene kompetanse i møtet med de utfordringene som oppsto underveis.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.