SELLpodden

#46 Problemløsning i matematikkfaget

December 06, 2021 Senter for livslang læring
SELLpodden
#46 Problemløsning i matematikkfaget
Show Notes

Hvordan kan elevene bli gode problemløsere og trene på å oppdage sammenhenger i og mellom fag?

I denne episoden møter du Anne Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret i samtale med Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring. De samtaler om en film som viser hvordan lærer og elever realiserer noen av de sentrale intensjonene i matematikkfaget.
---
Et praksiseksempel er utgangspunkt for samtalen (se lenke under). Intensjonen med timen er todelt: Elevene skal trene på å se sammenheng mellom ulike målenheter, og de skal hjelpe hverandre med å utvikle metoder for å løse et ukjent problem. Oppgaven blir gitt muntlig, og elevene må selv stille spørsmål de ønsker å finne svar på for å komme videre, samt notere opplysninger de mener er viktige underveis.

Problemløsing 8.trinn fra Matematikksenteret

Podkasten er produsert av Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen ved Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.