SELLpodden

#36 Roller i partnerskap regional ordning: Universitets- og høgskolesektorens forståelser

September 06, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 36
SELLpodden
#36 Roller i partnerskap regional ordning: Universitets- og høgskolesektorens forståelser
Show Notes

Hvordan kan barnehagene og universitet og høgskoler jobbe sammen om lokal kompetanseutvikling? Hva innebærer en ny rolle for UH-ansatte (universitet og høgskole)

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) er en kompetansesatsning som vektlegger partnerskap og samskaping mellom praksisfeltet og universitets- og høgskolesektoren (UH). Dette omhandler både hvordan UH skal jobbe sammen med barnehagene om kompetanseutvikling lokalt, men også hvordan ReKomp kan bidra til å utvikle barnehagelærerutdanningen.

Med ReKomp utfordres tidligere mønstre hvor barnehagene har hatt en bestiller-rolle og UH en tilbyder-rolle . Hva innebærer dette for UH-ansatte?

I denne podcasten møter du Kari Lerbakk, Tonje Skoglund og Alona Krieken Laski i en samtale om hvordan UH- sektoren kan utøve sine roller i praksisfeltet for å bidra til å realisere intensjonene om partnerskap og samskaping. Alle er tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.