SELLpodden

#29 Systematisk utviklingsarbeid - erfaringer fra et partnerskap

May 03, 2021 Senter for livslang læring
SELLpodden
#29 Systematisk utviklingsarbeid - erfaringer fra et partnerskap
Show Notes

Hva kan et partnerskap mellom UH-sektoren og skoler innebære? Hvordan få til lokal forankring i arbeid med desentralisert kompetanseutvikling?

I denne episoden møter du veilederne Kathinka Blichfeldt og Alona Krieken Laski i samtale med Camilla Dahl Hansen og Victoria Billington Sellevoll, lederteamet ved Heltberg private gymnas Drammen.

I skoleåret 2020-2021 er skolen i et partnerskap med Høgskolen i Innlandet, som veileder lederteamet for å støtte systematisk utviklingsarbeid.

Til orientering: Når der henvises til elevundersøkelsen i samtalen, er det både en egenutviklet undervisningsevaluering  som skolen gjennomfører regelmessig i tillegg til elevundersøkelsen og andre data.