SELLpodden

#28 Elevmedvirkning Dovre skole (2)

April 05, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 28
SELLpodden
#28 Elevmedvirkning Dovre skole (2)
Show Notes

Hvilken betydning kan elevmedvirkning ha for elevenes læring?

Vi har vært på Dovre skole, der 5.klasselærerne Ådne Evjen og Astrid Korban har gjennomført et temaarbeid der elevmedvirkning var i fokus. Ådne og Astrid presenterer sitt tverrfaglige temaarbeid frem mot samenes nasjonaldag. 

Sammen med Kjell Evensen og Berit Dahl fra Senter for livslang læring reflekterer lærerne over hvordan elevmedvirkning og egenvurdering påvirker elevenes læring.