SELLpodden

#30 Utvikling av profesjonsfellesskap

May 25, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 30
SELLpodden
#30 Utvikling av profesjonsfellesskap
Show Notes

Hvilke forventninger stilles til ledere i skolen og hvordan kan man legge til rette for utvikling av ulike profesjonsfellesskap? 

I denne episoden møter du Kjell Evensen fra Senter for livslang læring i samtale med Eli Tronsmo. Hun deler sine betraktninger rundt disse spørsmålene. Eli arbeider som postdoktor i enheten FIKS ved  Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på læreres profesjonsfellesskap.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.