SELLpodden

#21 Samfunnsfaget i fagfornyelsen

January 22, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 23
SELLpodden
#21 Samfunnsfaget i fagfornyelsen
Show Notes

Hvordan kan vi arbeide med samfunnsfag på en måte som er i tråd med forventningene i læreplanen? Viktige stikkord er elevmedvirkning, dialog med elevene, tverrfaglighet og handlingskompetanse.

I denne episoden møter vi Lars Mikalsen i samtale med Kjell Evensen på fra Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. Lars er samfunnsfagslærer ved Ajer ungdomskole, og han forteller om hvordan de jobber med faget i tråd med LK20 gjennom praktiske eksempler fra samfunnsfag.