SELLpodden

#20 Kroppsøving, LK20 og vurdering

January 08, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 22
SELLpodden
#20 Kroppsøving, LK20 og vurdering
Show Notes

Hva er ferdigheter i kroppsøvingsfaget og hvilke utfordringer kan du som kroppsøvingslærer møte i vurderingsarbeid som er i tråd med fagfornyelsen, LK20?

I denne episoden møter du Kjell Evensen ved Senter for livslang læring i samtale med to kroppsøvingslærere fra Seiersten ungdomsskole, Iver Johan Nordbø Nilsen og Thomas Ødegård. De forteller blant annet om hvordan de organiserer en sluttvurderingsperiode i faget kroppsøving.