SELLpodden

#20 Kroppsøving, LK20 og vurdering

January 08, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 22
#20 Kroppsøving, LK20 og vurdering
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#20 Kroppsøving, LK20 og vurdering
Jan 08, 2021 Season 1 Episode 22
Senter for livslang læring

Hva er ferdigheter i kroppsøvingsfaget og hvilke utfordringer kan du som kroppsøvingslærer møte i vurderingsarbeid som er i tråd med fagfornyelsen, LK20?

I denne episoden møter du Kjell Evensen ved Senter for livslang læring i samtale med to kroppsøvingslærere fra Seiersten ungdomsskole, Iver Johan Nordbø Nilsen og Thomas Ødegård. De forteller blant annet om hvordan de organiserer en sluttvurderingsperiode i faget kroppsøving. 

Show Notes

Hva er ferdigheter i kroppsøvingsfaget og hvilke utfordringer kan du som kroppsøvingslærer møte i vurderingsarbeid som er i tråd med fagfornyelsen, LK20?

I denne episoden møter du Kjell Evensen ved Senter for livslang læring i samtale med to kroppsøvingslærere fra Seiersten ungdomsskole, Iver Johan Nordbø Nilsen og Thomas Ødegård. De forteller blant annet om hvordan de organiserer en sluttvurderingsperiode i faget kroppsøving.