SELLpodden

#22 Partnerskap i lokal skoleutvikling

February 01, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 21
SELLpodden
#22 Partnerskap i lokal skoleutvikling
Show Notes

Hvilke prinsipper er vesentlige for å skape bærekraftige samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren?

Et overordnet prinsipp i desentralisert ordning for kompetanseutvikling, er at kvalitetsutvikling skal foregå i partnerskap mellom skoler og universitet/høgskoler. I denne samtalen møter du Kjersti Løken Ødegaard i samtale med Kathinka Blichfeldt og Alona Laski. De deler sine erfaringer fra praksisfeltet om etablering av nye partnerskap på skoler.

Alle jobber som prosessveiledere ved Senteret for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet.

Episoden er spilt inn 15.12.2020.