SELLpodden

#25 SØT-modellen i skoleutviklingsarbeid

March 01, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 25
SELLpodden
#25 SØT-modellen i skoleutviklingsarbeid
Show Notes

Hvordan kan SØT-modellen være  nyttig i skoleutviklingsarbeid?

I denne episoden snakker vi om SØT-modellen (Hartvigsen og Kversøy, 2008), og hvordan den kan være et nyttig verktøy i utviklingsarbeid.

Du møter Berit Dahl, Ingrid Jacobsen og Kjell Evensen som alle jobber ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. De diskuterer bruk av modellen på ulike nivåer i skolen, og hvordan den kan tas i bruk i praksisfeltet.

Vil du lese mer om bakgrunnen til SØT-modellen?  Her er link til siste utgave av  Hartvigsen og Kversøy