SELLpodden

#18 LK20 i et PPT-perspektiv

October 15, 2020 Senter for livslang læring Season 1 Episode 18
SELLpodden
#18 LK20 i et PPT-perspektiv
Chapters
SELLpodden
#18 LK20 i et PPT-perspektiv
Oct 15, 2020 Season 1 Episode 18
Senter for livslang læring

Hvilke forventninger stiller Fagfornyelsen til spesialundervisning? Hvilke konsekvenser kan LK20 få for sakkyndig vurdering og spesialundervisningspraksis i skolen? LK20 er nettopp rullet ut i 1.-9.-løpet i grunnskolen, og i denne samtalen får du kloke tanker fra ansatte i PPT om signalene i LK20 med tanke på elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen.

I episoden møter du Anne Cathrine Skytterholm og Åsa Forsell fra Pedagogisk senter i Ullensaker kommune i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring.  Opptaket ble gjort 28.09.20


Show Notes

Hvilke forventninger stiller Fagfornyelsen til spesialundervisning? Hvilke konsekvenser kan LK20 få for sakkyndig vurdering og spesialundervisningspraksis i skolen? LK20 er nettopp rullet ut i 1.-9.-løpet i grunnskolen, og i denne samtalen får du kloke tanker fra ansatte i PPT om signalene i LK20 med tanke på elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen.

I episoden møter du Anne Cathrine Skytterholm og Åsa Forsell fra Pedagogisk senter i Ullensaker kommune i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring.  Opptaket ble gjort 28.09.20