SELLpodden

#16 Standpunktprat kroppsøving

May 04, 2020 Senter for livslang læring Season 1 Episode 15
#16 Standpunktprat kroppsøving
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#16 Standpunktprat kroppsøving
May 04, 2020 Season 1 Episode 15
Senter for livslang læring

I denne epsioden møter du Kaja Haaland fra Senter for livslang læring i samtale med kollega Berit Dahl og kroppsøvingslærer Kjell Evensen. Temaet er standpunktvurdering våren 2020.

Episoden ble tatt opp 30.04.2020, 7.uke i "hjemmeskoleperioden".

I denne episoden blir bruk av apper med GPS-sporing diskutert. Ved all bruk av digitale hjelpemidler må elevenes personvern ivaretas. Dette er skolens ansvar. Elever bør få veiledning i hvordan de ivaretar eget personvern ved bruk av apper. Eksempelvis kan man ha en lukket profil i appen og dele begrensede skjermbilder mellom elev og lærer.
 Det kan ikke kreves at elever laster ned apper på private enheter.

Mer informasjon om dette finnes hos datatilsynet.no

Show Notes

I denne epsioden møter du Kaja Haaland fra Senter for livslang læring i samtale med kollega Berit Dahl og kroppsøvingslærer Kjell Evensen. Temaet er standpunktvurdering våren 2020.

Episoden ble tatt opp 30.04.2020, 7.uke i "hjemmeskoleperioden".

I denne episoden blir bruk av apper med GPS-sporing diskutert. Ved all bruk av digitale hjelpemidler må elevenes personvern ivaretas. Dette er skolens ansvar. Elever bør få veiledning i hvordan de ivaretar eget personvern ved bruk av apper. Eksempelvis kan man ha en lukket profil i appen og dele begrensede skjermbilder mellom elev og lærer.
 Det kan ikke kreves at elever laster ned apper på private enheter.

Mer informasjon om dette finnes hos datatilsynet.no