SELLpodden

#11 Standpunktvurdering 2020 ungdomstrinn

March 31, 2020 Senter for livslang læring Season 1 Episode 11
SELLpodden
#11 Standpunktvurdering 2020 ungdomstrinn
Chapters
SELLpodden
#11 Standpunktvurdering 2020 ungdomstrinn
Mar 31, 2020 Season 1 Episode 11
Senter for livslang læring

I denne episoden intervjuer Egil Hartberg fra HiNN Åslaug Huseby fra Vøyenenga skole.

Intervjuet ble gjennomført 26. mars 2020 og handler om hvordan man kan fange elevenes kompetanse når skolen er stengt og all undervisning foregår som fjernundervisning. 

Show Notes

I denne episoden intervjuer Egil Hartberg fra HiNN Åslaug Huseby fra Vøyenenga skole.

Intervjuet ble gjennomført 26. mars 2020 og handler om hvordan man kan fange elevenes kompetanse når skolen er stengt og all undervisning foregår som fjernundervisning.