SELLpodden

#3 Demokrati og medborgerskap i fagfornyelsen

January 24, 2020 Senter for livslang læring Season 1 Episode 3
SELLpodden
#3 Demokrati og medborgerskap i fagfornyelsen
Chapters
SELLpodden
#3 Demokrati og medborgerskap i fagfornyelsen
Jan 24, 2020 Season 1 Episode 3
Senter for livslang læring

I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene. Her møter du henne i samtale med Ingunn Andersen. De snakker hvilken forståelse av temaene demokrati og medborgerskap som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.

Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye læreplaner, LK2020, modul 4 Tverrfaglige temaer. 

Show Notes

I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene. Her møter du henne i samtale med Ingunn Andersen. De snakker hvilken forståelse av temaene demokrati og medborgerskap som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.

Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye læreplaner, LK2020, modul 4 Tverrfaglige temaer.