SELLpodden

#90 Veiledningssløyfer i barnehagen

January 22, 2024 Senter for livslang læring Season 1 Episode 90
#90 Veiledningssløyfer i barnehagen
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#90 Veiledningssløyfer i barnehagen
Jan 22, 2024 Season 1 Episode 90
Senter for livslang læring

Hvordan kan planlegging av et veiledningsforløp gjennom en veiledningssløyfe være et redskap til å tenke didaktisk og helhetlig rundt veiledning?

I denne episoden av Sellpodden vil universitetslektorene Henna Nauheller og Alona Laski, sammen med tidligere studenter på veiledningsstudier, Jorge Roberto Navarro Fica og Kathrine Navaro Fica, utforske denne tematikken. De vil komme innom temaer som veilederrollen, forberedelser som veileder, maktforhold, veiledningsgrunnlaget, gjennomføring og observasjon, etterveiledning samt betydningen generelt av å gjennomføre en veiledningssløyfe i barnehagen.

Podkasten er produsert av Oslo Met og Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvordan kan planlegging av et veiledningsforløp gjennom en veiledningssløyfe være et redskap til å tenke didaktisk og helhetlig rundt veiledning?

I denne episoden av Sellpodden vil universitetslektorene Henna Nauheller og Alona Laski, sammen med tidligere studenter på veiledningsstudier, Jorge Roberto Navarro Fica og Kathrine Navaro Fica, utforske denne tematikken. De vil komme innom temaer som veilederrollen, forberedelser som veileder, maktforhold, veiledningsgrunnlaget, gjennomføring og observasjon, etterveiledning samt betydningen generelt av å gjennomføre en veiledningssløyfe i barnehagen.

Podkasten er produsert av Oslo Met og Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.