SELLpodden

#85 Vurdering på ungdomstrinn og i videregående skole

November 05, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 85
#85 Vurdering på ungdomstrinn og i videregående skole
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#85 Vurdering på ungdomstrinn og i videregående skole
Nov 05, 2023 Season 1 Episode 85
Senter for livslang læring

Kan kompetansemål måles? Hva er sammenhengen mellom summativ og formativ vurdering i ungdomsskole og videregående skole? Er formativ vurdering virkelig vurdering eller kan vi heller forstå det som en form for kommunikasjon?

I denne episoden møter du Svein Erik Andreassen, dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Andreassen har blant gitt ut boka Rom for magisk læring - en analyse av læreplanen LK20 (2021) sammen med Tom Tiller, doktorgradsavhandlingen «Forstår vi læreplanen?», samt en rekke artikler om lære- og studieplaner. Han har bakgrunn som lærer og skoleleder i grunnskolen, og er en mye benyttet foredragsholder for skoler og skolenettverk. Du kan lese mer om Svein Erik Andreassen på UiT sine sider.

I episoden forklarer han forskjellen på vurdering og måling, og hvordan kompetansemål ikke kan måles, men vurderes. Sammen med Berit Dahl og Egil Weider Hartberg fra Senter for livslang læring v/HINN reflekterer han over ulike spenninger i vurderingsarbeidet på ungdomsskole og i videregående, blant annet om sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering.

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023. Andreassen deltar også i SELLpodden episode 81, om mestringslogikk vs tette-hull-logikk og det eksemplariske prinsipp.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Kan kompetansemål måles? Hva er sammenhengen mellom summativ og formativ vurdering i ungdomsskole og videregående skole? Er formativ vurdering virkelig vurdering eller kan vi heller forstå det som en form for kommunikasjon?

I denne episoden møter du Svein Erik Andreassen, dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Andreassen har blant gitt ut boka Rom for magisk læring - en analyse av læreplanen LK20 (2021) sammen med Tom Tiller, doktorgradsavhandlingen «Forstår vi læreplanen?», samt en rekke artikler om lære- og studieplaner. Han har bakgrunn som lærer og skoleleder i grunnskolen, og er en mye benyttet foredragsholder for skoler og skolenettverk. Du kan lese mer om Svein Erik Andreassen på UiT sine sider.

I episoden forklarer han forskjellen på vurdering og måling, og hvordan kompetansemål ikke kan måles, men vurderes. Sammen med Berit Dahl og Egil Weider Hartberg fra Senter for livslang læring v/HINN reflekterer han over ulike spenninger i vurderingsarbeidet på ungdomsskole og i videregående, blant annet om sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering.

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023. Andreassen deltar også i SELLpodden episode 81, om mestringslogikk vs tette-hull-logikk og det eksemplariske prinsipp.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.