SELLpodden

#80 Medvirkning i skolen

October 05, 2023 Senter for livslang læring
#80 Medvirkning i skolen
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#80 Medvirkning i skolen
Oct 05, 2023
Senter for livslang læring

Hvordan kan medvirkning være en nøkkel for å skape fungerende læringsfellesskap mellom elever, lærere, ledere og andre relevante aktører i skolen? Og hvordan kan vi forstå medvirkning som samskapt læring?

I denne episoden møter du Erlend Dehlin, professor i Utdanningsledelse v/NTNU. I samtale med Kathinka Blichfeldt fra HINN, reflekterer han rundt hvordan medvirkning kan forstås og hvordan vi, ved å utforske hva vi legger i ulike former for medvirkning, kan bidra til å utvikle gode praksiser i undervisninga og skolen for øvrig. 

Dehlin har over lengre tid forsket på medvirkningspraksiser og blant annet gitt ut boka Elevmedvirkning og samskapt læring (2022) sammen med Mari-Ana Jones. Du kan lese mer om Erlend Dehlin på NTNU sine sider.

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

Filmer og tekster nevnt i episoden:

Flere episoder med liknende tematikk:
# 74 Refleksjoner om medvirkning i et lederperspektiv
# 76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet
# 77 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 1
# 78 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 2
# 79 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 3

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes

Hvordan kan medvirkning være en nøkkel for å skape fungerende læringsfellesskap mellom elever, lærere, ledere og andre relevante aktører i skolen? Og hvordan kan vi forstå medvirkning som samskapt læring?

I denne episoden møter du Erlend Dehlin, professor i Utdanningsledelse v/NTNU. I samtale med Kathinka Blichfeldt fra HINN, reflekterer han rundt hvordan medvirkning kan forstås og hvordan vi, ved å utforske hva vi legger i ulike former for medvirkning, kan bidra til å utvikle gode praksiser i undervisninga og skolen for øvrig. 

Dehlin har over lengre tid forsket på medvirkningspraksiser og blant annet gitt ut boka Elevmedvirkning og samskapt læring (2022) sammen med Mari-Ana Jones. Du kan lese mer om Erlend Dehlin på NTNU sine sider.

Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

Filmer og tekster nevnt i episoden:

Flere episoder med liknende tematikk:
# 74 Refleksjoner om medvirkning i et lederperspektiv
# 76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet
# 77 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 1
# 78 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 2
# 79 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 3

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.