SELLpodden

# 79 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 3

September 29, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 79
# 79 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 3
SELLpodden
More Info
SELLpodden
# 79 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 3
Sep 29, 2023 Season 1 Episode 79
Senter for livslang læring

Medvirkning i skolen - hvordan kan det se ut?  Ved Apalløkka skole har de i lengre tid satt elevmedvirkning på dagsorden, og i denne episoden får du høre om temaet fra elevenes perspektiv. Du møter tre elever fra skolen: Roxana, Filip og Tuva. I samtale med Kathinka Blichfeldt,  forteller de om sine erfaringer og tanker rundt det å medvirke. Episoden er den tredje av tre episoder fra Apalløkka skole.

Flere episoder med liknende tema:
# 74 Refleksjoner om medvirkning i et lederperspektiv
# 76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet
# 77 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 1
# 78 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 2

 
Flere filmer om medvirkning:
Her finner du filmer om medvirkning med Erlend Dehlin fra NTNU, produsert av Senter for livslang læring.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes

Medvirkning i skolen - hvordan kan det se ut?  Ved Apalløkka skole har de i lengre tid satt elevmedvirkning på dagsorden, og i denne episoden får du høre om temaet fra elevenes perspektiv. Du møter tre elever fra skolen: Roxana, Filip og Tuva. I samtale med Kathinka Blichfeldt,  forteller de om sine erfaringer og tanker rundt det å medvirke. Episoden er den tredje av tre episoder fra Apalløkka skole.

Flere episoder med liknende tema:
# 74 Refleksjoner om medvirkning i et lederperspektiv
# 76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet
# 77 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 1
# 78 Medvirkning - eksempler fra praksis på Apalløkka - del 2

 
Flere filmer om medvirkning:
Her finner du filmer om medvirkning med Erlend Dehlin fra NTNU, produsert av Senter for livslang læring.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.