SELLpodden

#72 Utvikling av vurderingspraksis - elevperspektiv fra Brannfjell skole (1 av 2)

April 28, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 72
#72 Utvikling av vurderingspraksis - elevperspektiv fra Brannfjell skole (1 av 2)
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#72 Utvikling av vurderingspraksis - elevperspektiv fra Brannfjell skole (1 av 2)
Apr 28, 2023 Season 1 Episode 72
Senter for livslang læring

Hvordan videreutvikle vurderingspraksis i samarbeid med elevene? 

Brannfjell skole er en av åtte skoler i Oslo som de siste tre årene har deltatt i et nettverk for å utvikle sin vurderingspraksis. Nettverkene drives av Osloskolen i partnerskap med Høgskolen i Innlandet. I dette arbeidet har elevmedvirkning stått sentralt, og elevene har bidratt aktivt i utviklingsarbeidet. Noen elever har fått mulighet til å bidra ekstra tett sammen med skoleledelsen og ressurslærere gjennom nettverket, og i denne episoden får vi høre deres refleksjoner rundt hvordan vurdering kan bidra til at elever lærer og utvikler seg på skolen.


Samtalen ledes av Kari Kolbjørnsen Bjerke og Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring, som har vært skolenes partnere i nettverket.


Dette er en av flere episoder der utvikling av vurderingspraksis er temaet. I episode 73 med det samme temaet, deler elever fra Engebråten skole sine erfaringer fra samme nettverk.


Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvordan videreutvikle vurderingspraksis i samarbeid med elevene? 

Brannfjell skole er en av åtte skoler i Oslo som de siste tre årene har deltatt i et nettverk for å utvikle sin vurderingspraksis. Nettverkene drives av Osloskolen i partnerskap med Høgskolen i Innlandet. I dette arbeidet har elevmedvirkning stått sentralt, og elevene har bidratt aktivt i utviklingsarbeidet. Noen elever har fått mulighet til å bidra ekstra tett sammen med skoleledelsen og ressurslærere gjennom nettverket, og i denne episoden får vi høre deres refleksjoner rundt hvordan vurdering kan bidra til at elever lærer og utvikler seg på skolen.


Samtalen ledes av Kari Kolbjørnsen Bjerke og Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring, som har vært skolenes partnere i nettverket.


Dette er en av flere episoder der utvikling av vurderingspraksis er temaet. I episode 73 med det samme temaet, deler elever fra Engebråten skole sine erfaringer fra samme nettverk.


Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.