SELLpodden

#70 Naturfag og flerspråklige elever

March 12, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 70
#70 Naturfag og flerspråklige elever
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#70 Naturfag og flerspråklige elever
Mar 12, 2023 Season 1 Episode 70
Senter for livslang læring

Hvordan kan skolen bidra til at flerspråklige elever opplever seg selv som en ressurs og deltar aktivt i faglig læring? 

I denne episoden møter du Kjell Evensen i samtale med høgskolelektor Pauline Book. Hun har forsket på hvordan flerspråklige elever kan oppleve aktørskap og mening gjennom faget naturfag og forteller om sine funn og hva dette kan ha å si for skoler. 

Pauline Books doktorgradsavhandling finner du her:  
https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/3022519 

To artikler som utdyper hennes arbeid finner du her: 

https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2514 

https://journals.uio.no/nordina/article/view/8948

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes

Hvordan kan skolen bidra til at flerspråklige elever opplever seg selv som en ressurs og deltar aktivt i faglig læring? 

I denne episoden møter du Kjell Evensen i samtale med høgskolelektor Pauline Book. Hun har forsket på hvordan flerspråklige elever kan oppleve aktørskap og mening gjennom faget naturfag og forteller om sine funn og hva dette kan ha å si for skoler. 

Pauline Books doktorgradsavhandling finner du her:  
https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/3022519 

To artikler som utdyper hennes arbeid finner du her: 

https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2514 

https://journals.uio.no/nordina/article/view/8948

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.