SELLpodden

#69 Inkludering i barnehagen

March 01, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 69
#69 Inkludering i barnehagen
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#69 Inkludering i barnehagen
Mar 01, 2023 Season 1 Episode 69
Senter for livslang læring

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i det allmennpedagogiske tilbudet. Dette står i  rammeplanen for barnehagen. Hvilke dilemmaer møter vi i dette arbeidet?

I denne episoden møter vi Ingvild Åmot, professor i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole, i samtale med prosjektleder Kari Kolbjørnsen Bjerke ved Senter for Livslang Læring. De drøfter de didaktiske valgene vi gjør når vi gir barn spesialpedagogisk hjelp, og om retten til spesialpedagogisk hjelp i noen tilfeller kan gå på bekostning av barnas rett til tilhørighet og medvirkning.

Kapitlet det vises til i episoden er:
Åmot, I. (2018). Inkludering i barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. fra boka Østrem. S. Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i det allmennpedagogiske tilbudet. Dette står i  rammeplanen for barnehagen. Hvilke dilemmaer møter vi i dette arbeidet?

I denne episoden møter vi Ingvild Åmot, professor i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole, i samtale med prosjektleder Kari Kolbjørnsen Bjerke ved Senter for Livslang Læring. De drøfter de didaktiske valgene vi gjør når vi gir barn spesialpedagogisk hjelp, og om retten til spesialpedagogisk hjelp i noen tilfeller kan gå på bekostning av barnas rett til tilhørighet og medvirkning.

Kapitlet det vises til i episoden er:
Åmot, I. (2018). Inkludering i barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. fra boka Østrem. S. Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.