SELLpodden

#68 Entreprenørskap i skolen

February 22, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 68
#68 Entreprenørskap i skolen
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#68 Entreprenørskap i skolen
Feb 22, 2023 Season 1 Episode 68
Senter for livslang læring

Problemløsning, kreativitet og kritisk refleksjon er viktige ferdigheter skolen skal bidra til at elevene utvikler. Entreprenørskap i skolen handler nettopp om å bruke disse ferdighetene for å bygge kompetanse for fremtiden, og organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) arbeider for å støtte skolene i dette arbeidet. 

I denne episoden møter vi Inger Elin Nes Hjelle og Nina Hylbak fra Ungt Entrepreprenørskap  Innlandet i samtale med Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring. De forteller om hvordan UE arbeider og hvordan de kobler arbeidet sitt opp mot LK20.

Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskaps Innlandets arbeid her.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Show Notes

Problemløsning, kreativitet og kritisk refleksjon er viktige ferdigheter skolen skal bidra til at elevene utvikler. Entreprenørskap i skolen handler nettopp om å bruke disse ferdighetene for å bygge kompetanse for fremtiden, og organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) arbeider for å støtte skolene i dette arbeidet. 

I denne episoden møter vi Inger Elin Nes Hjelle og Nina Hylbak fra Ungt Entrepreprenørskap  Innlandet i samtale med Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring. De forteller om hvordan UE arbeider og hvordan de kobler arbeidet sitt opp mot LK20.

Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskaps Innlandets arbeid her.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.