SELLpodden

#66 En skole uten anmerkninger - ett år etter

February 06, 2023 Senter for livslang læring Season 1 Episode 66
#66 En skole uten anmerkninger - ett år etter
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#66 En skole uten anmerkninger - ett år etter
Feb 06, 2023 Season 1 Episode 66
Senter for livslang læring

Hvilket handlingsrom har skoler rundt vurdering av elevenes orden og oppførsel? Mange skoler utforsker dette, og Eilert Sundt videregående skole har gjort grep for en mer dialogbasert tilnærmning til dette og fjernet systemet med anmerkninger. For ett år siden snakket vi med rektor Espen Berglund om hvilke grep skolen har gjort. Samtalen kan du høre i episode 44 av SELL-podden. Nå følger vi opp - ett år etter tar Kjell Evensen samtalen med rektor, en lærer og en elev om hvilke erfaringer de har og hvordan skolekulturen har utviklet seg.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvilket handlingsrom har skoler rundt vurdering av elevenes orden og oppførsel? Mange skoler utforsker dette, og Eilert Sundt videregående skole har gjort grep for en mer dialogbasert tilnærmning til dette og fjernet systemet med anmerkninger. For ett år siden snakket vi med rektor Espen Berglund om hvilke grep skolen har gjort. Samtalen kan du høre i episode 44 av SELL-podden. Nå følger vi opp - ett år etter tar Kjell Evensen samtalen med rektor, en lærer og en elev om hvilke erfaringer de har og hvordan skolekulturen har utviklet seg.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.