SELLpodden

#62 PPTs nye rolle

November 07, 2022 Senter for livslang læring Season 2 Episode 62
#62 PPTs nye rolle
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#62 PPTs nye rolle
Nov 07, 2022 Season 2 Episode 62
Senter for livslang læring

PP-tjenesten er en av de viktige støttespillerne i laget rundt elevene. Gjennom å utrede, støtte og veilede skolene kan PPT med sin kompetanse bidra til at elever med spesielle behov fanges opp, samtidig som fellesskapet kan romme alle elever.

I denne episoden hører vi Linda Gangstad Nordli fra PPT-tjenesten i Valdres og rektor Wenche Rognerud i samtale med Kjell Evensen fra Senter for livslang læring. Linda og Wenche forteller om hvordan skolen og PPT samhandler om dette.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Aktuell lenker:
St.mld 6: Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
UDIR: Om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
Nordahl m.fl: Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. 2018.

Show Notes

PP-tjenesten er en av de viktige støttespillerne i laget rundt elevene. Gjennom å utrede, støtte og veilede skolene kan PPT med sin kompetanse bidra til at elever med spesielle behov fanges opp, samtidig som fellesskapet kan romme alle elever.

I denne episoden hører vi Linda Gangstad Nordli fra PPT-tjenesten i Valdres og rektor Wenche Rognerud i samtale med Kjell Evensen fra Senter for livslang læring. Linda og Wenche forteller om hvordan skolen og PPT samhandler om dette.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Aktuell lenker:
St.mld 6: Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
UDIR: Om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
Nordahl m.fl: Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. 2018.