SELLpodden

#58 Fellesskapende didaktikk som mobbeforebygging

August 13, 2022 Senter for livslang læring Season 1 Episode 58
#58 Fellesskapende didaktikk som mobbeforebygging
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#58 Fellesskapende didaktikk som mobbeforebygging
Aug 13, 2022 Season 1 Episode 58
Senter for livslang læring

Hvordan kan det å fokusere på fellesskapet i klassen og at elevene bidrar i hverandres læring, også forbygge mobbing?

I denne episoden møter du skoleforsker Helle Rabøl Hansen i samtale med Lasse Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring. De utforsker temaet fellesskapende didaktikk og hvordan kunnskap fra nyere mobbeforskning kan være bidrag for å forstå hvorfor vi ikke kan skille skolens faglige og sosial innhold i arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljø.

Litteratur som nevnes i episoden:
Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv - nye stemmer i praksis, Frode Restad og Jorun Sandsmark (red.) 2021
Parentesmetoden - tenke og handlestrategier mot mobbing, Helle Rabøl Hansen (2021) 

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvordan kan det å fokusere på fellesskapet i klassen og at elevene bidrar i hverandres læring, også forbygge mobbing?

I denne episoden møter du skoleforsker Helle Rabøl Hansen i samtale med Lasse Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring. De utforsker temaet fellesskapende didaktikk og hvordan kunnskap fra nyere mobbeforskning kan være bidrag for å forstå hvorfor vi ikke kan skille skolens faglige og sosial innhold i arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljø.

Litteratur som nevnes i episoden:
Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv - nye stemmer i praksis, Frode Restad og Jorun Sandsmark (red.) 2021
Parentesmetoden - tenke og handlestrategier mot mobbing, Helle Rabøl Hansen (2021) 

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.