SELLpodden

#55 Tenkende klasserom

May 23, 2022 Senter for livslang læring Season 1 Episode 55
#55 Tenkende klasserom
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#55 Tenkende klasserom
May 23, 2022 Season 1 Episode 55
Senter for livslang læring

Hvordan kan matematikkundervisningen utvikles, slik at den i større grad utfordrer og motiverer elevene? Peter Liljedahl har utviklet et rammeverk for matematikkundervisning som kalles Tenkende klasserom. Hans forskning peker hvordan endring av undervisningen ved hjelp av problemløsningsoppgaver i grupper kan bidra til motivasjon og mestring hos elevene. Noen sentrale stikkord er vertikale tavler, tilfeldig sammensatte grupper og rike oppgaver.

I denne episoden møter du matematikklærerne Olav Solli og Helga Christophersen i samtale med Kjell Evensen. De forteller hvordan de bruker Peter Liljedahs forskning som utgangspunkt for sin matematikkundervisning.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Hvordan kan matematikkundervisningen utvikles, slik at den i større grad utfordrer og motiverer elevene? Peter Liljedahl har utviklet et rammeverk for matematikkundervisning som kalles Tenkende klasserom. Hans forskning peker hvordan endring av undervisningen ved hjelp av problemløsningsoppgaver i grupper kan bidra til motivasjon og mestring hos elevene. Noen sentrale stikkord er vertikale tavler, tilfeldig sammensatte grupper og rike oppgaver.

I denne episoden møter du matematikklærerne Olav Solli og Helga Christophersen i samtale med Kjell Evensen. De forteller hvordan de bruker Peter Liljedahs forskning som utgangspunkt for sin matematikkundervisning.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.