SELLpodden

#52 Læring om, gjennom og for bærekraftig utvikling

April 18, 2022 Senter for livslang læring Season 1 Episode 52
#52 Læring om, gjennom og for bærekraftig utvikling
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#52 Læring om, gjennom og for bærekraftig utvikling
Apr 18, 2022 Season 1 Episode 52
Senter for livslang læring

LK20 forutsetter at elevene skal få være aktive og utvikle handlingskompetanse. Hvordan kan vi realisere det nye kompetansebegrepet i praksis? Hvilke metoder og tenkemåter kan vi benytte oss av for å møte forventningene?

I denne episoden møter vi Kristine Waters fra Ajer ungdomsskole i samtale med Kjell Evensen og Ingrid Jacobsen fra Senter for livslang læring. Kristine presenterer et praksiseksempel der hun gjennom temaet bærekraftig utvikling la til rette for at elevene kunne utvikle handlingskompetanse.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

LK20 forutsetter at elevene skal få være aktive og utvikle handlingskompetanse. Hvordan kan vi realisere det nye kompetansebegrepet i praksis? Hvilke metoder og tenkemåter kan vi benytte oss av for å møte forventningene?

I denne episoden møter vi Kristine Waters fra Ajer ungdomsskole i samtale med Kjell Evensen og Ingrid Jacobsen fra Senter for livslang læring. Kristine presenterer et praksiseksempel der hun gjennom temaet bærekraftig utvikling la til rette for at elevene kunne utvikle handlingskompetanse.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.