SELLpodden

#32 Sluttvurdering i musikk

June 21, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 32
SELLpodden
#32 Sluttvurdering i musikk
Show Notes

Hvordan utforske hvilke muligheter vi har i sluttvurdering? I denne episoden møter du en lærer som har våget å utforske handlingsrommet læreplanen og vurderingsforskriften gir og som har eleven i fokus. 

Du møter Berit Dahl og Kjell Evensen fra Senter for livslang læring i samtale med musikklærer Ingvild Lønvik. Ingvild forteller om hvordan hun denne våren har endret sluttvurdering i musikk fra å legge sammen karakterer og finne et gjennomsnitt, til å nærme seg realiseringen av forventningene i læreplanen og vurderingsforskriften.

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.