SELLpodden

#89 Elevperspektiver på utviklingssamtaler

January 08, 2024 Senter for livslang læring Season 1 Episode 89
#89 Elevperspektiver på utviklingssamtaler
SELLpodden
More Info
SELLpodden
#89 Elevperspektiver på utviklingssamtaler
Jan 08, 2024 Season 1 Episode 89
Senter for livslang læring

Med LK20 har en enda mer aktiv elevrolle blitt løftet frem. Mange skoler har som ledd i dette valgt å la elevene få en større plass i sine utviklingssamtaler. I denne episoden forteller to elever fra Stangeland ungdomsskole om sine erfaringer med dette i samtale med Kjell Evensen fra Senter for Livslang læring.

Andre podkaster med samme tematikk
Tidligere har to lærere fra samme skole fortalt om sine erfaringer på podkasten Et Bedre Skole-Norge. Den episoden finner du her: https://shows.acast.com/et-bedre-skole-norge/episodes/egenstyrt-utviklingssamtale 

Du kan også høre mer om elevstyrte utviklingssamtaler i barneskolen,  i SELL-poddens episode 42: Elevsamtaler Otta skole

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Show Notes

Med LK20 har en enda mer aktiv elevrolle blitt løftet frem. Mange skoler har som ledd i dette valgt å la elevene få en større plass i sine utviklingssamtaler. I denne episoden forteller to elever fra Stangeland ungdomsskole om sine erfaringer med dette i samtale med Kjell Evensen fra Senter for Livslang læring.

Andre podkaster med samme tematikk
Tidligere har to lærere fra samme skole fortalt om sine erfaringer på podkasten Et Bedre Skole-Norge. Den episoden finner du her: https://shows.acast.com/et-bedre-skole-norge/episodes/egenstyrt-utviklingssamtale 

Du kan også høre mer om elevstyrte utviklingssamtaler i barneskolen,  i SELL-poddens episode 42: Elevsamtaler Otta skole

Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.