SELLpodden

#33 Dramaturgi som inspirasjon i klasseledelse

August 16, 2021 Senter for livslang læring Season 1 Episode 33
SELLpodden
#33 Dramaturgi som inspirasjon i klasseledelse
Show Notes

Hvordan kan lærere iscenesette undervisning med henblikk på skape gode relasjoner i klassen?

I denne samtalen med Kaja Haaland og Alona Krieken Laski deler dramalærer, fagbokforforfatter og forsker Per Arne Øiestad sine tips og erfaringer med dramaturgi som verktøy i klasseledelse. 

Med fagfornyelsen vektlegges dimensjoner i undervisningen som blant annet dybdelæring, tverrfaglighet og eleven som aktør. Disse begrepene retter oppmerksomheten mot undervisningens dramaturgi, læreren som regissør.


Podkasten er produsert av Senter for livslang læring, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.