SELLpodden

#09 Profesjonsfellesskap Ålesund vaksenopplæring

March 26, 2020 Senter for livslang læring Season 1 Episode 9
SELLpodden
#09 Profesjonsfellesskap Ålesund vaksenopplæring
Chapters
SELLpodden
#09 Profesjonsfellesskap Ålesund vaksenopplæring
Mar 26, 2020 Season 1 Episode 9
Senter for livslang læring

I denne episoden møter du Vegard Meland fra Høgskolen i Innladnet i samtale med Marit Kvamme og Tatjana Kvisgård, rektor og assisterende rektor ved Ålesund vaksenopplæring.

Voksenopplæringa er også en del av fagfornyelsen og det nye læreplanverket, og de reflekterer rundt profesjonsfellesskap og veien videre ved sin skole.

Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.

Show Notes

I denne episoden møter du Vegard Meland fra Høgskolen i Innladnet i samtale med Marit Kvamme og Tatjana Kvisgård, rektor og assisterende rektor ved Ålesund vaksenopplæring.

Voksenopplæringa er også en del av fagfornyelsen og det nye læreplanverket, og de reflekterer rundt profesjonsfellesskap og veien videre ved sin skole.

Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.